Cùng đối tác đi đến thành công
Cùng đối tác đi đến thành công

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

  • Hệ thống sản phẩm
    • Antec
    • BenQ
    • Dell
    • Gigabyte
    • Geil
    • Intel
    • KingMax
    • Kasda
    • Samsung
    • Seagate
  • Mạng lưới bán hàng
    • Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin học  An Phát
    • Công ty Cổ Phần Máy tính Hà Nội
    • Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ DTH Việt Nam
    • Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ
    • Công ty TNHH Kỹ nghệ Phúc Anh
    • Công ty TNHH máy tính Phú Cường
    • Công ty TNHH Tin học Trí Việt
    • Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Cường Anh
    • Công Ty Cổ Phần Máy Tính Hải Anh
    • Công ty Cổ phần Vận Tải Và Thương mại CPN Việt Nam
    • Công ty Cổ phần máy tính TMD Bắc Ninh
    • Công ty cổ phần giải pháp Siêu Việt
Thiết kế 2020 © Công ty TMQT Thủy Linh